ПАРТЕР
СВОБОДНИ 2

МАГАЗИНИ

 • 65/66
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 67/68
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 69/70
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 71/72
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 73/74
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 75/76
 • 1
 • паркомясто
 • 13,50 m2
 • Продаден
 • 77/78
 • 1
 • паркомясто
 • 13,50 m2
 • Продаден
 • 79/80
 • 1
 • паркомясто
 • 13,50 m2
 • Продаден
 • 81
 • 1
 • паркомясто
 • 15,00 m2
 • Продаден
 • 82
 • 1
 • паркомясто
 • 15,00 m2
 • Продаден
 • 55/56
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 57/58
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 59/60
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 61/62
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 63/64
 • 1
 • паркомясто
 • 12,50 m2
 • Продаден
 • 1
 • бар
 • 174 m2
 • Продаден
 • 1
 • бар
 • 209 m2
 • Продаден
 • 5
 • 1
 • магазин
 • 54,61 m2
 • Продаден
 • 1
 • кабинет
 • 52,51 m2
 • Продаден
 • 1
 • 1
 • магазин
 • 92,61 m2
 • Продаден
 • 2
 • 1
 • магазин
 • 104,25 m2
 • Свободен
 • 3
 • 1
 • магазин
 • 102,17 m2
 • Свободен
 • 4
 • 1
 • магазин
 • 139,00 m2
 • Продаден